Trivsel på arbejdspladsen. Hvordan er din trivsel?

Han spurgte. Det gør han tit. Om hvordan min dag havde været. ”God – faktisk rigtig god” var svaret.

Så langt så godt. Men de efterfølgende tanker var næsten vigtigere. For hvad var det, der havde gjort at min trivsel havde været så god netop den dag. DET er vigtigt at reflektere over, for på den måde har jeg mulighed for at skaffe mig flere dage med høj trivsel. Flere dag hvor jeg kommer hjem med smil på læberne, overskud og glæde.

 

Foredrag om trivsel

 Hvad er trivsel? 

spørgsmålstegn

 

Lad os dykke ned i, hvad trivsel er for en størrelse.

Når det er et diskussionsemne overhovedet, skyldes det, at der ikke er enighed – litteraturen rummer mange forskellige beskrivelser, og lige så mange meninger er der, når jeg spørger ude i virksomhederne.

 

For nyligt stødte jeg på en leder, der var af den overbevisning at trivsel = faglig trivsel. Alt det bløde, som han udtrykte det, lagde han ikke så meget vægt på. Næ, faglig trivsel altså det at være stolt af sit arbejde, føle man gør et godt stykke arbejde, det var det, der betød noget.

Og det betyder OGSÅ noget, ingen tvivl om det. Men det kan bare ikke stå alene. For trivsel er så meget andet. Men han er åbenbart skruet sådan sammen, at faglig trivsel betyder meget eller oven i købet mest, men måske er hans medarbejdere skruet sammen på en anden måde. En ret vigtig pointe, når man som ham har lederkasketten på overfor 250 medarbejdere.

Og i øvrigt, hvis den faglige trivsel skal score højt, så er det i en tid med nedskæringer specielt vigtigt at give medarbejderne redskaber, som måske kan kategoriseres som bløde, til stadig at kunne bevare den faglige stolthed, når tiden er mindre, ressourcerne knappe og det ikke længere er muligt at levere den kvalitet, man som medarbejder synes, er optimal. Alternativet er et dårligt arbejdsmiljø med pressede medarbejdere der ikke går hjem med smil og stolthed.

Ikke et entydigt begreb

trivsel medium

Som vist på billedet dækker begrebet over en lang række forskellige forhold eller faktorer. Alt fra f.eks. det fysiske miljø (arbejdsstillinger, støj og møg), psykologiske faktorer der kunne dække over personlig udvikling, mening og indflydelse samt det sociale med ordene mobning, fællesskab og samarbejde. Under ledelse har jeg samlet begreber som værdsættelse, anerkendelse og retfærdighed, og så er der selvfølgelig også det faglige. Altså den faglige stolthed; muligheden for at gøre et godt stykke arbejde.

Vi er ikke ens

Alt sammen faktorer der spiller ind på hvordan vi har det på arbejdet. Mere eller mindre. For ikke nok med at trivsel er et bredt begreb med mange delelementer, det er også et individuelt begreb. Spørg 10 forskellige medarbejdere på din arbejdsplads, og du vil få 10 forskellige svar.

For nogle vil planer og vejledninger være de vigtigste, fordi det giver rammer og tryghed, mens det for andre vil hæmme kreativiteten og muligheden for selv at planlægge/bestemme og derved trække i den modsatte retning. For nogle vil mange opgaver på skrivebordet på én gang være stimulerende, motiverende og gøre deres arbejdsdag sjov, mens andre vil opleve det samme som direkte stressende

Ikke noget rigtigt og forkert. Bare en understregning af, at vi er forskellige mennesker med forskellige behov. Også når det kommer til trivsel. Det kan derfor ikke vurderes ”objektivt” ”udefra” af eksperter, men den enkelte medarbejder skal medinddrages i vurderingen. Få mere viden gennem mine foredrag om trivsel

h

Både et fælles og et personligt ansvar.

Med den viden om bredden af begrebet  i baghovedet er det klart, at arbejdet med at skabe trivsel på arbejdspladsen både er noget, der skal arbejdes med i afdelingen/teamet/gruppen, og noget den enkelte medarbejder skal gøre sig tanker om og tage ansvar for. Sådan helt personligt. Hvad er det for mig, og hvad kan jeg selv gøre for at skabe mere af den i min hverdag? Herudover har ledelsen et stort ansvar for at tænke det ind i hverdagen på arbejdspladsen og skabe de optimale rammer overordnet set.

Trivsel på arbejdspladsen kan altså på ingen måde afgrænses til en enkelt ting. Det er ikke nok at sætte lighedstegn mellem trivsel og en enkelt faktor som f.eks. faglig trivsel. Tværtimod er trivsel et meget komplekst og sammensat fænomen, der involverer en lang række forskellige forhold. At pege på en enkelt faktor eller måle på en enkelt faktor giver ingen mening.

Helle Bentzen arbejder med trivsel på arbejdspladsen

 

Vil du vide mere om, hvordan jeg arbejder med trivsel ude på landets arbejdspladser, så kig over på min side trivselspiloten.dk , hvor du kan læse mere om mine foredrag

Få mere viden om trivsel her
No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.