Føler du dig overvældet?

Kender du følelsen af at være overvældet? En følelse, der ofte kommer, når presset bliver for stort, opgaverne for mange. En følelse, der tit gør, at du nærmest bliver handlingslammet og ikke får rykket på noget. Ikke får afsluttet noget. Efterfulgt at en følelse af utilfredshed og et endnu større pres. 

Ikke et rart sted at være. 

overvældet

Hvorfor dukker følelsen af at være overvældet op?

I mange tilfælde handler det om, at du har for mange stresshormoner i kroppen. At presset er blevet for stort.

Stresshormoner påvirker dig på mange områder. I hjernen giver stress en form for overbelastingstilstand. Du kan f.eks. opleve

  • at du mister overblikket og har svært ved at koncentrere dig
  • at du har svært ved at tage beslutninger
  • at du hurtigt mister fokus og ikke rigtigt får afsluttet opgaverne

alt sammen noget, der er med til at give dig følelsen af at være overvældet og gør, at du bliver handlingslammet.

Her kommer 4 trin til at få brudt den negative spiral :

Det handler om at få din fornuftmæssige del af hjernen i spil igen. Den er nemlig mere eller mindre stået af, når du føler dig overvældet og måske også magtesløs. Derfor er det vigtigt, at du lærer følelsen at kende, så du kan handle, når den dukker op. 

  • Læg alle arbejdsopgaver til side i ½ time. Den tid skal du bruge på at skabe overblik, prioritere og sortere. Find et roligt sted, hvor du kan sidde uforstyrret. Du skal bruge papir, kuglepen .... og måske en kop kaffe eller te
  • Kig så virkeligheden i øjnene og skriv alle dine opgaver ned på papiret. Alt det, der fylder. 
  • Når det er gjort, sorterer du listen i 3 bunker. Det, der skal gøres nu, det, der kan vente og det, der helt skal streges eller skal uddelegeres til andre. 
  • Vælg så en (og kun en) opgave fra bunken med "skal gøres nu" opgaver. Læg alt andet til side. Alt der kan forstyrre dig, og gør så alt hvad du overhovedet kan for at lave den opgave helt færdig. Beslut dig for at holde snude 100% i sporet, til du er færdig. 

Husk at du ikke kan nå det hele - du bliver nødt til at finde ud af, hvad der er det vigtigste, og så have dit fokus der. Når du ved det, så er det meget lettere at acceptere, at du skal give slip på resten

Og så lidt om den lange bane

Hvis "overvældet" er en følelse, der tit dukker op hos dig, så er det selvfølgelig godt at vide, hvad du skal gøre her og nu. Men det er også vigtigt, at du tænker over, hvad du kan gøre for at bryde det mønster.

Måske skal du blive bedre til at sige fra/sige nej til opgaver ? Måske skal du blive bedre til ikke at gå med alle dine ideer, men sætte nogle af dem på listen "en god ide, når jeg får tid". Måske skal du blive bedre til at prioritere dig selv, så du får mere overskud i hverdagen? 

Det vigtigste er, at du ved og tager alvorligt, at følelsen af at være overvældet kan være et af de første tegn på stress.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.