A eller B menneske?

A og B mennesker

Kl, er 10  og jeg har været oppe siden kl. 05.30. Har lavet yoga, hygget over morgenmaden og allerede arbejdet koncentreret i 3 timer. Elsker mine morgener. Det er der, jeg er frisk, koncentreret og kan holde fokus. 

Anderledes med min mand.

Han har sin tid om eftermiddagen og om aftenen. Fortæller at han, da han var skolelærer, forberedte de bedste forløb for sine elever på den anden side af kl. 22.00 (hvor jeg forlængst er gået kold)

To typiske situationer for A og B mennesker. 

En ting er, at hele vores samfund er bygget op efter os A mennesker, men nu er der kommet forskning, der viser, at det kan have store helbredsmæssige konsekvenser at være B menneske. 

Men inden vi dykker ned i det, så lidt om hvorfor vi er forskellige. 

A og B mennesker - hvad skyldes forskellen?

Det hele har med vores indre ur at gøre. Det indre ur, der styrer døgnrytmen. 

Det indre ur er mere konkret en lille samling af højt specialiserede celler i hjernen, der ligger tæt på synsnerverne. 

Denne her samling af celler får blandt andet signaler om lys og mørke via øjets nethinde og styrer så ting som kropstemperatur, vågenhed og frigivelse af forskellige hormoner og altså også vores søvn. 

Men det er ikke kun lys og mørke, der styrer dit indre ur.

Det ved man, fordi en meget dedikeret fransk forsker tilbage i 1962 valgte at leve i en mørk hule uden lys! i et par måneder. Og selvom han altså levede i totalt mørke og mistede enhver form for tidsfornemmelse, så havde hans krop alligevel en rytme for, hvornår han sov, var vågen, spiste osv.  

Hvornår ringer dit indre ur?

A og B mennesker

Hos A og B mennesker er det indre ur sat lidt forskelligt. En forskel der er bestemt af vores gener.

Hos B mennesker starter alle processerne lidt senere end hos A menneskerne. Det er derfor de gerne vil sove lidt længere og er friske og mest effektive lidt op ad dagen. A-menneskers indre ur er derimod hele tiden lidt foran – de er friske tidligt om morgenen og så til gengæld trætte tidlige på aftenen. 

De helberedsmæssige konsekvenser hos a og b mennesker

Hvad sker der, når det, vores indre ur fortæller os, om hvornår vi skal sove, spise være effektive, ikke stemmer overens med det liv, vi faktisk lever? 

Det har helbredsmæssige konsekvenser på flere områder. 

  • Der er en del studier, der overordnet set viser større sygelighed hos B mennesker. Blandt andet flere tilfælde af diabetes og hjertekarsygdomme. 
  • I et nyere studie har man desuden fundet, at A mennesker oftere har en større trivsel i hverdagen samt en mindre tendens til blandt andet depression i forhold til B menneskerne. 
  • Desuden har  andre studier fundet , at der i hvile er færre  forbindelser i det område i hjernen, der er knyttet til bevidstheden, hos B mennesker, der på grund af deres arbejde tvinges til at stå tidligere op. Det betyder i praksis en dårligere hukommelse, mindre effektivitet  og større træthed.
  • Et helt nyt og stort studie har undersøgt dødeligheden, der er højere hos b mennesker i den periode på 6½ år undersøgelsen varede

Så alt i alt ser det ud til, at b mennesker har et dårligere helbred end a mennesker. Forskere peger på, at årsagen kan være både adfærdsmæssige og pyskologiske faktorer

  • at B mennesker har et større forbrug af alkohol og usunde snacks
  • at følelsen af ensomhed og depression kan være større, når man er vågen og helt alene om natten
  • og så ikke mindst, som allerede omtalt, at ens indre ur ikke stemmer overens med samfundets krav til vores døgnrytme.


"Nå, og hvad så?"

Ja det kunne man godt fristes man til at sige. For det bliver nok lidt op ad bakke at ændre hele den måde, vores samfund er skruet sammen på. 

Men der er andre ting, du kan gøre, hvis du er B menneske og vil undgå de helbredsmæssige konsekvenser.

Her kommer en tre forslag: 

  • Selvom om det er gentisk bestemt, hvordan dit indre ur er stillet, så kan du alligevel godt systematisk og gradvist arbejde dig henimod at gå tidligere i seng og vende din krop til den rytme.  Det er vigtigt, at det sker gradvist f.eks. med en halv time ad gangen. Hvis du er for utålmodig og bare skruer din sengetid 3 timer frem i et hug, går det galt. Det er også vigtigt, at du holder den nye sengetid; ikke bare i hverdagene, men også i weekenden. 
  • Tænk over dine spisevaner i de sene aftentimer. Sørg for at spise sunde snacks og undgå også alkohol. Skru i det hele taget op for den sunde livsstil på alle fronter.
  • Hvis du på nogen måde kan få din hverdag både i familien og på arbejdet til at matche dit behov for at skyde din dagsrytme, har det store fordele. Det er værd at forsøge. Måske kan du få lov at møde senere/gå senere på dit arbejde, måske kan I ændre jeres rytme i familien, så det passer bedre med den måde, du nu engang er skruet samme på. No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.