Brok på arbejdspladsen. Er det ok?

Vi var nået til punktet “Kan brok være godt” i mit foredrag.

En af deltagerne fortalte, hvordan hun  og en lille håndfuld tætte kolleger tit sad sammen og delte deres utilfredshed. Fik luft. Brokkede sig. Og hvordan hun gik fra snakken med en god følelse.

Det kommer altid op, når jeg holder kurser om brok på arbejdspladsen. At det jo må være ok at få luft – at brokken også kan være en nødvendig ventil i hverdagen.

Jeg er ikke enig. Som i slet ikke enig. For mig er brok først og fremmest ødelæggende og uden håb og hører på ingen måde hjemme på arbejdspladsen. Og når jeg spørger deltagerne direkte, får jeg også i langt de fleste tilfælde svaret, at brokken dræner dem for energi.

Der er mange dårlige ting at sige om brok på arbejdspladsen

Hvis du vil have den store pakke, så skal du læse min artikel om brokkeri, men lige her vil jeg nøjes med at pege på, at brokken er så skadelig for arbejdsmiljøet, fordi det er ord uden handling. Fordi det ikke lægger op til at få gjort noget ved det, der frustrerer, bekymrer, irriterer.

For dig som lægger øre til, betyder det, at du måske pludselig får øje på noget, du ikke før havde set som et problem.

“Nå ja…. det kan da forresten godt være at hun ikke………, og det er da faktisk også irriterende, for dårligt, for meget …….” En masse negativer tanker og følelser ramme dig. Og de gør ikke noget godt for dig. Tværtimod ved vi fra den positive psykologi, at de blandt andet gør dig mindre kreativ, dårligere til at lære og dårligere til at samarbejde. Det er med den pakke, du vender tilbage efter en pause eller et møde, hvor brokken har fået lov at få frit løb.

Er der slet ikke noget godt ved brok på arbejdspladsen?

Måske :-)- sådan indirekte.

Den kloge leder er nemlig meget opmærksom på, om der er brok i afdelingen. Fordi det er tegn på, at der er noget, der ikke er, som det skal være. At kommunikationen nok ikke er så åben, som den kunne være , så utilfredsheden og bekymringerne ikke når  den person, der reelt kan gøre noget ved det. Det er oftest et tegn på, at der skal arbejdes med feedbackkulturen og i mange tilfælde også med tillid.

Hvad så med det der med at “få luft” en gang i mellem?

Har vi ikke brug for det?

Det kan godt være at den, der brokker sig, føler sig lettet efter at være kommet af med det, der fylder. I hvert tilfælde lige nu og her. Men på længere sigt, sker der ingen ændring. Irritationsmomenter forsvinder ikke af, at man får luft. Det forsvinder først, når der bliver handlet. Gjort noget ved det. Taget tyren ved hornene. Fået det sagt til den rigtige.

Og lad os så lige vende tilbage til deltageren i mit foredrag. Hende der fortalte, at hun og kollegerne netop brugte brok som en ventil og gik derfra med en god følelse.  Havde hun ikke ret?

Ikke nødvendigvis. Den følelsen, handlede nok snarere om fællesskabet omkring det negative. Og det skaber igen ingen ændring. Kun et forstærket negativt fokus, der hurtigt kan brede sig i en afdeling med alt, det kan medføre.

Hvad skal til for at stoppe brok på arbejdspladsen?

Kort fortalt handler det om at erstatte brok med handling.

  • I skal som kolleger arbejde med jeres feedback kultur, så I kan få sagt det  vigtige til de rigtige.
  • I skal hjælpe hinanden med at få skabt handling, når der er noget, I er utilfredse med
  • I skal aftale, at I vil arbejde med at få stoppet brokken, og at det er ok at huske hinanden på den beslutning, når det alligevel sker i en travl hverdag.

Til sidst en historie mere, der viser hvor skadeligt det kan være, at bruge brokken som ventil.

brok på arbejdspladsen

Eksemplet her stammer fra en deltager på en af mine workshops. Hun var den eneste administrativ medarbejder på en arbejdsplads og  fortalte, hvordan det var så nemt for alle kollegerne at komme forbi netop hendes skrivebord, og læsse alle deres frustrationer af. Den ene efter den anden.

De gik lettede videre, mens  hun sad tilbage fuldstændigt drænet for energi med en masse brok,  hun ikke kunne bruge til noget. Det stjal en en god portion af hendes arbejdsglæde

Klik her, hvis du vil vide mere om mine foredrag/kurser om brok på arbejdspladsen:

Når det negative stjæler din arbejdsglæde

 

 

 

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.